återhämtningsterapi

Återhämtningsterapi med Maria Enarsson

Återhämtningsterapi är en terapiformutvecklad med en metod som är uppbyggd för att hjälpa dig som har drabbats av en utmattningsdepression, eller för dig som har varit med om något annat trauma. Jag hjälper dig finna verktyg som ger dig en inre ro och ett ökat välmående. I metoden ingår mindfulness, stresshantering, meditation, KBT och personlig och andlig utveckling.

Detta hjälper oss att stressa ner och släppa stressen, stilla tankarna och att leva ett liv som leder oss till ett bättre mående. Återhämtningsterapin hjälper dig att stilla tankarna, släppa taget och faktiskt låta lösningarna uppenbara sig själva. När vi släpper taget om tankearbetet kan energin gå till vårt tillfrisknande istället. Mindfulness och andlighet är en livsfilosofi och en visdom, som hjälper oss att leva ett liv utifrån själ och hjärta.

Jag arbetar också med och är specialiserad på att lindra oro och ångest. Få dig att se och hjälpa dig förstå vad som händer i din kropp när din stressrespons triggas igång. Förståelse och acceptans är nämligen en viktig del i att börja göra nya val. Återhämtningsterapin hjälper oss att hantera ångest och oro och vi lyssnar tillsammans på de signaler som kroppen sänder ut.

Behandlingar

Återhämtningsterapi

Återhämtningsterapi är en terapiformutvecklad med en metod som är uppbyggd för att hjälpa dig som har drabbats av en utmattningsdepression, eller för dig som har varit med om något annat trauma.

Stresshantering - Utmattning

Dagens samhelle är inte anpassat för oss människor på olika sätt, kraven på oss är höga. Många upplever sig stressade på jobbet eller hemma. Man hinner knappt tänka på sig själv och vad man SJÄLV behöver.

Ångest - Depression - Utbrändhet

Ångest och depression är de vanligaste sjukdomarna i dagens samhälle. För att övervinna ångest och depression är första stegen att ta reda på vart kommer dessa tankar ifrån och försöka kartlägga problemet.